Transport International

# 239129

Region

2012 Auvernier

Ausgeschrieben bis

15.01.2012

Beschreibung

Transport de vin

Mengen- und Massangaben

Transport de 15 cartons de vin de 15 kg chacun de dimension 35x26x22cm de Auvernier 2012 Suisse à Malmö en Suède 211 20

Angaben zu den Materialien

- keine Angabe -

Beschreibung der aktuellen Situation

- keine Angabe -

Besonderheiten

- keine Angabe -

  Ausschreibung drucken