Tonte de ma pelouse

# 328490

Region

1871 Choëx

Ausgeschrieben bis

08.10.2013

Beschreibung

Tonte de pelouse

Mengen- und Massangaben

500m2

Angaben zu den Materialien

Tondeuse ou débroussailleuse

Beschreibung der aktuellen Situation

En friche

Besonderheiten

Principalement plat mais avec 2 petit talus

  Ausschreibung drucken