Réfection balcon

# 377637

Region

1033 Cheseaux-Lausanne

Ausgeschrieben bis

21.09.2014

Beschreibung

Revêtement de sols en résines

Mengen- und Massangaben

Surface du sol: 5,25m x 1.25m
Plinthe ext. : 5,25m x 0,30m.
Plinthe int. : 3,00m x 0,10m.

Angaben zu den Materialien

Application de résine (polyuréthane) (vibalastic)

Beschreibung der aktuellen Situation

Balcon béton

Besonderheiten

Rez supérieur

  Ausschreibung drucken