Nettoyage de deménagement

# 460735

Erfolgreich abgeschlossen

Region

1922 Salvan

Ausgeschrieben bis

01.05.2016

Beschreibung

Nettoyage à l'occasion d'un déménagement

Mengen- und Massangaben

appartement 1. étage, 3.5 pièces, 100 m2

Angaben zu den Materialien

Matériel de nettoyage

Beschreibung der aktuellen Situation

Légères salissures

Besonderheiten

Avec ascenseur

  Ausschreibung drucken