Demande d'offre électricité

# 436579

Region

1203 Genève

Ausgeschrieben bis

31.10.2015

Beschreibung

Changement de prises défectueuses et 1 spot plafond à changer.

Mengen- und Massangaben

- keine Angabe -

Angaben zu den Materialien

- keine Angabe -

Beschreibung der aktuellen Situation

- keine Angabe -

Besonderheiten

- keine Angabe -

  Ausschreibung drucken